Veilig en prettig werken

Veilig en prettig werken

De laatste jaren heeft de glastuinbouw een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. 

Vanuit het oogpunt van een betere klimaatbeheersing en een grotere lichtopbrengst is de constructie van de kas hoger en dus zwaarder geworden en zijn de afmetingen van het glas toegenomen.

Parallel aan deze ontwikkelingen zijn de Arbonormen aangescherpt. 

Om de opbouw en beglaaswerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren heeft de onderaannemersbranche behoorlijk geïnvesteerd in mechanisatie.

Tevens hebben de onderaannemers de volgende stappen ondernomen om zich op het gebied van veilig werken beter te ontwikkelen:

Dit houdt in dat een Arbodienst de risico's tijdens de werkzaamheden van een onderaannemer inventariseert en de onderaannemer adviseert hoe deze risico's te elimineren of te beperken.

Daarnaast zijn een groot aantal leden van de NVOK bezig met een VCA certificering (Veiligheids Checklist Aannemer) of hebben deze certificering reeds behaald.
Bij een VCA certificering wordt het gehele bedrijf met zijn werknemers middels een cursus (VCA I en VCA II voor leidinggevenden) op de hoogte gebracht van alle regels die gelden op het gebied van toxische, fysieke, en gehoorbelastingen en deze kennis wordt getoetst met een officieel examen. 

Tevens dient het bedrijf vervolgens te voldoen aan een bepaalde werkwijze en gedragsregels na te leven ten aanzien van veiligheid, machinegebruik en de keuring hiervan.
Deze werkwijze wordt wederom jaarlijks getoetst om het certificaat te mogen behouden. Het behalen van een VCA certificaat neemt ongeveer een jaar in beslag.