Brancheorganisatie

De NVOK als brancheorganisatie

Als enigste brancheorganisatie voor onderaannemers in de kassenbouw wordt de NVOK enerzijds door andere overkoepelende organisaties uit de branche benaderd of benaderd zij zelf organisaties om als gesprekspartner en deelnemer te fungeren in diverse werkgroepen en overlegorganen. 

Alle overlegsituaties en werkgroepen hebben als doel een specifiek probleem in de sector aan te pakken. Omdat de uitvoering van de arbeid, waar de onderaannemer in gespecialiseerd is, een onmisbare schakel in de voltooiing van ieder glastuinbouwproject is, ontwikkeld de NVOK zich al snel tot een volwassen gesprekspartner die een belangrijke rol speelt in diverse overlegsituaties met o.a. de AVAG (overkoepelende organisatie van kassenbouwers en installateurs), de Arbeidsinspectie, LTO (Land en Tuinbouw Organisatie Nederland), Verzekeraars, Adviesbureau's en onderzoekinstellingen als TNO. 

Zo heeft de vereniging zijn bijdrage geleverd in, of het initiatief genomen tot de oprichting van, een aantal werkgroepen waar de volgende zaken, kort samengevat, werden besproken:

Overlegitem Deelnemers Doelstelling
Arbeidsomstandigheden  

AVAG
Arbeidsinspectie
NVOK

 

Vaststellen en uitdragen van de diverse verantwoordelijkheden zoals omgeschreven in het Arbobesluit van iedere discipline die betrokken is bij de voltooiing van een glastuinbouwproject.

 

Veiligheid en kwaliteit van tuinbouwglas  

AVAG
NVOK
LTO
Glasleveranciers
Glasproducenten
Verzekeraars
TNO Bouw
Adviesbureaus

Het opstellen van richtlijnen en aanbevelingen voor de kwaliteit van tuinbouwglas zodoende het risico van ongevallen en glasbreuk te beperken. De werkgroep heeft de richtlijnen en aanbevelingen vastgelegd in een door TNO samengesteld rapport.
Calamiteiten in de glastuinbouw  

LTO Nederland
Hagelunie
AVAG
NVO

Deelnemende partijen hebben een stichting opgericht die ten tijde van een calamiteit (stormschade) de herstelwerkzaamheden conform opgestelde spelregels zal coördineren.
Veiligheid van de beglazers tijdens de bouw en reparaties  

AVAG
NVOK
LTO
Verzekeraars
TNO
Banken
Adviesbureaus

Het op een economisch verantwoorde wijze verbeteren van de arbeidsomstandigheden van met name de beglazers tijdens de bouw en reparaties van kassen. Er is een convenant met nieuwe richtlijnen opgesteld.