Succesvolle deelname aan de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem

N.V.O.K. groeit van 23 naar 31 leden

In het kader van het 25 jarig jubileum van de N.V.O.K., De Nederlandse Vereniging van Onderaannemers in de Kassenbouw, besloten de leden om in Gorinchem de vereniging wat meer in de spotlights te zetten. En met succes, want tijdens de drie gezellige beursdagen wisten Peet van Ruyven, Ed Intven en Frans van der Valk, die op de beurs het NVOK vertegenwoordigden, niet alleen geïnteresseerden over de doelstellingen van deze brancheorganisatie te informeren, maar zelfs 8 onderaannemers te overtuigen om lid te worden. Daarmee is de vereniging uitgegroeid tot een ledenbestand van 31 bedrijven.


De 'beurscommissie' van N.V.O.K.: Frans v/d Valk, Ed Intven en Peet van Ruyven.

De NVOK behartigt als collectief de belangen van de onderaannemers. Hoofddoelen zijn het verbeteren van onderlinge contacten en de samenwerking tussen de leden, veilig werken en het collectief inkopen van goederen en diensten. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met andere branche organisaties, zoals de AVAG, LTO, Verzekeraars en de OVTO.

bron: http://www.groentennieuws.nl/artikel/137571/N.V.O.K.-groeit-van-23-naar-31-leden

N.V.O.K ┬ę 2012   -   scheijndel.nl